459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Pryskyřník, Ranunculus

Druhy

Díky svým léčivým účinkům je využíván pryskyřník japonský (Ranunculus japonicus).

Výskyt

Nachází se v oblasti východní Asie - Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko, Vietnam či Dálný východ.

Pryskyřník, Ranunculus

Využití, indikace

Užívaná část rostliny

Z rostliny je pro léčebné účely využívána její nať, jejíž hlavní účinnou látkou je anemonin mající antiseptické účinky.

Využití podle moderní medicíny

Moderní medicínou není tato rostlina využívána, především kvůli její toxicitě.

Tradiční, lidové využití

Spektrum jejího využití pro léčbu je poměrně úzké, a to kvůli její jedovatosti a dráždivosti. Z toho důvodu se používala pouze zevně a to jenom po krátkou dobu. Dráždivý účinek se projevoval zarudnutím pokožky až tvorbou puchýřů.

Pomáhala při revmatoidní artritidě, bolestech hlavy a zubů a dále pak například i při astmatu.

 

 

Líska, Coryllus
Liči, Lithi
„Na každou nemoc vyrostla bylina.“
Kakost, Geranium
Bahnička, Eleocharis

Rizika užití, kdy neužívat (kontraindikace)

Neužívejte v těhotenství a u přecitlivělé kůže! Nepodávejte dětem!

Pryskyřník, Ranunculus

Sdílení

Pupava, Carlina
Lilie Brownova
"Všechny kopce, pohoří, všechny louky a lesy jsou přirozené lékárny." Paracelsus
Pohanka, Fagopyrum
Smil, Helichrysum