459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Límcovka, Stropharia

Druhy

Využívaným druhem je límcovka vrásčitoprstenná neboli límcovka obří (Stropharia rugosoannulata)

Výskyt

Límcovka je rozšířena v Japonsku, USA, Německu, Francii a Anglii. U nás se nevyskytuje.

Límcovka, Stropharia

Využití, indikace

Užívaná část rostliny

Využívanou částí je plodnice, která obsahuje až 90% vody, dále pak bílkoviny, sacharidy, tuky, vlákninu a minerální látky.

Využití podle moderní medicíny

Moderní medicína límcovce nepřisuzuje žádné léčivé účinky.

Tradiční, lidové využití

Plodnice se k léčebným účelům využívala jen velmi zřídka.

 

 

Ostropestřec, Silybum
Penízovka, Flammulina
"Všechny kopce, pohoří, všechny louky a lesy jsou přirozené lékárny." Paracelsus
Kdoulovec, Chaenomeles
Dymnivka, Corydalis

Rizika užití, kdy neužívat (kontraindikace)

Nejsou popisovány žádné nežádoucí účinky ani kontraindikace.

Límcovka, Stropharia

Sdílení

Lžičník, Cochlearia
Angínovník, Belamcanda
„Na každou nemoc vyrostla bylina.“
Jetel, Trifolium
Ostružiník, maliník, Rubus