459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Koprníček, Ligusticum

Druhy

Pro své léčivé účinky je významný koprníček čínský (Ligusticum sinense), koprníček Wallichův (Ligusticum wallichii) a koprníček bezobalný (Ligusticum jeholense).

Výskyt

Koprníček je planou rostlinou vyskytující se na území Číny a Japonska.

Koprníček, Ligusticum

Využití, indikace

Užívaná část rostliny

Předmětem sběru je kořen s oddenkem s obsahem ftalidů, alkaloidů a organických kyselin.

Využití podle moderní medicíny

Moderní medicínou není v dnešní době využíván.

Tradiční, lidové využití

V lidovém léčitelství se používal k tlumení bolesti (analgetikum), například při bolesti hlavy, šíje, zubů nebo kloubů (revmatismus), dále pak při závratích. Byl rovněž doporučován při křečích, bolestivé menstruaci, plynatosti (karminativum) a chudokrevnosti.

Zevně se aplikoval na akné.

 

 

Muškátový květ a oříšek
Lilie Brownova
"Všechny kopce, pohoří, všechny louky a lesy jsou přirozené lékárny." Paracelsus
Jinan, Ginkgo
Čistec lesní, Stachys

Rizika užití, kdy neužívat (kontraindikace)

Neužívejte v těhotenství a při silné menstruaci!

Koprníček, Ligusticum

Sdílení

Těhozev, Barosma
Vrbovka, Epilobium
„Na každou nemoc vyrostla bylina.“
Bahnička, Eleocharis
Náprstník, Digitalis